fbpx

Polityka prywatności

Expert International Recruitment Sp. z o.o.

Polityka Prywatności 

Expert International Recruitment sp. z o.o. 

Expert International Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: ul. 1-go Maja 30A, 45-355 Opole, będący Administratorem Danych Osobowych  (dalej „My”, „Nas/ Nam/ Nami”, „Administrator”) dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa poniżej) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Dane osobowe, które możemy od Ciebie gromadzić

 • W związku z realizacją świadczonych przez Nas usług, będziemy gromadzić dane niezbędne do przeprowadzenia wszystkich etapów rekrutacji oraz dane niezbędne do zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Będziemy administrować wszystkimi danymi, które przekażesz nam w swoim CV. Przesłanie do Nas swojego CV, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych dotyczących Twojej osoby. 
 • Gromadzimy dane w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej umów, realizacji zleceń, prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz rozpatrywania wszelkich kwestii, których będzie dotyczyła korespondencja. 
 • Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam przekazujesz, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Zarejestruj się”, „Aplikuj teraz” lub „Skontaktuj się z nami”). Przekazanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy jest dobrowolne, jednakże należy zauważyć, że dane oznaczone jako „wymagane” są polami obowiązkowymi, ponieważ dane te są nam niezbędne do uwzględnienia Twojego wniosku. Inne dane, którymi się z nami dzielisz w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Twojego wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktujesz się z nami, zachowamy zapis takiej korespondencji. 
 • W związku z możliwością korzystania z mediów społecznościowych, tj.  Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp w wyniku Twojego działania w celu komunikowania się z Tobą i wchodzenia w interakcje,  będziemy gromadzić dane zawarte w Twoim profilu jako publiczne oraz treść kierowanej do nas korespondencji. Należy zaznaczyć, że zasady korzystania z portali i korzystanie z ich aplikacji wynikają wprost z ich regulaminów. Poniższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisów (Meta, LinkedIn), a jedynie przez administratora profilu, który zdecydujesz się obserwować.
 • Będziemy zbierać dane osobowe na temat Twojego korzystania z naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, treści formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których korzystasz. Dzięki zbieraniu tych danych osobowych, w przyszłości Twoja wizyta na naszej stronie internetowej będzie łatwiejsza.
 • Możemy także przechowywać pliki cookies zgodnie ze szczegółowymi zapisami w naszej Polityce cookies. 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • aby właściwie przeprowadzić proces rekrutacji i zatrudnienia;
 • aby odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pytania, kiedy się z nami kontaktujesz;
 • aby jak najlepiej dostosować Treść i zasoby do Twoich preferencji;
 • aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać Treść, która najbardziej Ciebie dotyczy;
 • aby zapewnić, że Treść przekazywana za pośrednictwem Strony internetowej jest przedstawiana w najbardziej skuteczny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia;
 • aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnym działaniu naszej Strony internetowej, gdy będziesz tego chciał;
 • aby dalej rozwijać i ulepszać Stronę internetową oraz systemy;

Wykorzystywanie przez nas Twoich danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ może być ono:

 • niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów, jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Twoich interesów dotyczących prywatności;
 • niezbędne – w niektórych przypadkach – do wywiązywania się przez Nas z odpowiedzialności prawnej i regulacyjnej, takiej jak dokonywanie ujawnień władzom, organom nadzoru lub organom państwa;
 • we wskazanych okolicznościach, przetwarzane za Twoją zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy. 

Poniżej wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

Cel

Podstawa prawna

Zakres przetwarzanych danych

Okres przechowywania danych

Realizacja procesu rekrutacyjnego 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotycząImię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, informacje o posiadanym prawie jazdy, stopień znajomości języków obcych, przebieg wykształcenia, dodatkowe umiejętności i certyfikaty, pozostałe dane zawarte w cv kandydatów do pracy.

Dane będą przechowywane przez okres 1 miesiąca i usunięte w przypadku niepodjęcia pracy.

Prowadzenie korespondencji

Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz przesyłanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną

Dane osobowe stron korespondencji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Dane będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw, lub do momentu ustania zobowiązań wobec przepisów prawa. 

Nawiązanie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego 

Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania 

Imię, nazwisko, adres e-mail, dane będące treścią przesyłanych wiadomości. 

Dane będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw, lub do momentu ustania zobowiązań wobec przepisów prawa.

Nawiązanie kontaktu za pomocą portalu społecznościowego Facebook lub aplikacji (Messenger/Instagram/LinkedIn/WhatsApp)

Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie z Państwem kontaktu

Dane osobowe w zakresie podanym w Państwa profilu i interakcji na naszym profilu w serwisie społecznościowym. Treść korespondencji. 

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia profilu lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.

Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem usługi oddzwaniania 

Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania 

Numer telefonu, imię i nazwisko

Dane będą przechowywane przez okres 6 lat lub do momentu ustania roszczeń.

Okresy przechowywania Twoich danych osobowych zależą od danego celu przetwarzania danych, dla którego one mają być przetwarzane oraz od danego narzędzia, za pomocą którego dane są przetwarzane

Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają:

 • konieczność osiągnięcia danego celu, 
 • okres niezbędny dla realizacji naszych usług dla Ciebie, 
 • okres na jaki udzieliłeś zgody,
 • przepisy prawa. 

W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Odbiorcy Danych Osobowych

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z innymi podmiotami świadczących dla nas szereg usług. Korzystanie z usług takich podmiotów, niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazywania danych osobowych. Dane mogą być udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia, lub realizacji dalszych procesów rekrutacji zgodnie z celem przetwarzania. Dane mogą być ujawniane również naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności dostawcom usług informatycznych oraz hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, konsultacyjne, audytowe oraz podmiotom świadczącym obsługę prawną. Dane mogą być też udostępniane naszym klientom, partnerom, podwykonawcom jeśli będzie to niezbędne do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy. 

W przypadku korzystania z podwykonawców spoza EOG, Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich (np. Wielka Brytania), jednak wyłącznie pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w art. 44 RODO.

Tam, gdzie korzystamy z usług podwykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie.

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Czy przesyłamy Twoje dane do państw trzecich?

W ramach prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz promowania swojej działalności posiadamy konto w serwisie społecznościowym Facebook, Instagram (Meta) oraz LinkedIn.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem aplikacji Whatsapp (Meta), udzielimy Ci odpowiedzi tym samym kanałem.

Korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Meta oraz LinkedIn wiąże się z koniecznością przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami tych mediów społecznościowych. Podmioty te przystąpiły do programu Data Privacy Framework, który gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Korzystanie z innych funkcjonalności oferowanych przez portale oparte jest na zasadach opisanych w ich regulaminach.

Bezpieczeństwo danych

Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu tych danych osobowych.

Twoje prawa. Jak możesz uzyskać dostęp, poprawić i usunąć Twoje dane osobowe?

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci:

 • Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii Twoich danych osobowych – masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, możesz otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas danych. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych –  jeżeli jesteś w stanie wykazać, że posiadane przez nas Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub sprostowanie tych informacji. 
 • Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych – w określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z wnioskiem o usunięcie danych do Administratora Danych, który rozpatrzy wniosek. Administrator oceni, czy Twoja prośba zostanie uwzględniona, powołując się na przepisy i obowiązki prawne na nim ciążące.. W przypadku, gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona Twoje dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo żądać ograniczenia  przetwarzanie Twoich danych osobowych, może to dotyczyć następujących sytuacji: 
  • Jeśli wskażesz, że Twoje dane, które przetwarzamy nie są prawidłowe, ograniczymy przetwarzanie na czas sprawdzenia ich poprawności.  
  • Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie i nie usuniemy ich do czasu, aż odwołasz swoje żądanie. 
  • Jeśli uznamy, że osiągnęliśmy już zamierzony cel przetwarzania Twoich danych, jednak Ty sprzeciwisz się ich usunięciu w związku z dochodzeniem roszczeń, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, do niezbędnego, wskazanego przez Ciebie minimum.  
  • Jeśli złożysz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych do czasu stwierdzenia, czy Nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Twoich podstaw do sprzeciwu. 

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy będziemy dalej przetwarzać Twoje dane, pomimo żądania ograniczenia przetwarzania. Dotyczyć to może w szczególności sytuacji, gdy będziemy ustalać, dochodzić, egzekwować lub bronić się przed roszczeniami.

  • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora, wówczas przekażemy Ci dane osobowe dotyczące Twojej osoby w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli realizujemy to przetwarzanie w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. 

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed otrzymaniem informacji o cofnięciu Twojej zgody. Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: iodo@imexpert.pl

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać co pewien czas. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w Polityce Prywatności, w formie zawiadomień na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów. 

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iodo@imexpert.pl. Pod tym adresem uzyskasz także informacje na temat sposobu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych. 

Adresy IP i ciasteczka

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka). Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu przez Nas plików – ciasteczek na Stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ciasteczek.